Tehlikeli Madde Taşımacılığı

ADR statüsünde olan kimyasal, yanıcı ve tehlikeli maddelerin taşımacılığını, servicexpress olarak önceliğimiz insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden, düzenli ve güvenli bir şekilde kara yolu ile gerçekleştiriyoruz.

Tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan araçlarımız; ADR normlarına göre donatılmış olup, ADR’li ve T9 belgeli araçlarımız ve SCR 5 belgeli, eğitimli personelimiz tarafından operasyonu yapılmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Tehlikeli Atık Taşıma; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.

Servicexpress olarak tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

Tehlikeli atıkların ara depolama veya geri kazanım/bertaraf tesisine aktarılması Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı araçlar ile MOTAT (Mobil Tehlikeli Atık Taşıma Sistemi) sistemleri ile online takip edilerek yapılmaktadır.

Özellikle akü üretimi yapan firmaların aynı zamanda tehlikeli atık olarak tersine lojistik ihtiyaçlarında Servicexpress kalitesi ve farkıyla bu hizmet hassasiyetle sunulmaktadır.